Khi nào mới dùng nén trước bằng tải trọng tĩnh?

0
422
Khi nào mới dùng nén trước bằng tải trọng tĩnh

Nén trước bằng tải trọng tĩnh được dùng trong các trường hợp gặp nền đất yếu như than bùn, bùn, sét và sét pha dẻo nhão…

Mục đích của nén trước bằng tải trọng tĩnh

  • Tăng cường sức chịu tải của đất nền.
  • Tăng nhanh thời gian cố kết, tức là làm cho lún ổn định nhanh hơn.

Muốn đạt được mục đích trên, người ta dùng các biện pháp sau:

  • Chất tải trọng bằng cát, sỏi, gạch, đá… bằng hoặc lớn hơn tải trọng công trình dự định xây dựng để cho nền chịu tải trước và lún trước khi xây dựng.
  • Dùng giếng cát (biện pháp ở phần trên) hoặc bản giấy thấm để thoát nước lỗ rỗng, tăng nhanh quá trình cố kết của đất nền.

Lựa chọn áp lực nén trước

  • Dùng áp lực nén trước bằng đúng tải trọng công trình sẽ xây dựng.
  • Dùng áp lực nén trước lớn hơn tải trọng công trình (khoảng 20%), không nên chọn quá lớn sẽ làm cho nền đất bị phá.

Biện pháp thi công

Có hai cách gia tải nén trước :

  1. Chất tải trọng nén trước ngay trên mặt đất, tại vị trí sẽ xây móng, đợi một thời gian theo yêu cầu để độ lún ổn định, sau đó dỡ tải và đào hố thi công móng.
  2. Có thể xây móng, sau đó chất tải lên móng cho lún đến ổn định, sau đó dỡ tải và xây các kết cấu bên trên.