Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất xây dựng

0
340

Mục đích của công tác khảo sát địa chất

1) Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình của vùng, khu vực xây dựng công trình bao gồm:

 • Địa hình, địa mạo.
 • Cấu trúc địa chất.
 • Thành phần.
 • Trạng thái và tính chất của đất đá.
 • Địa chất thủy văn, các hiện tượng địa chất…

2) Dự báo sự biến đổi điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn khi xây dựng và sử dụng công trình.

Nội dung chính của công tác khảo sát địa chất

 • Thu thập phân tích và tổng hợp các số liệu, tài liệu và điều kiện tự nhiên… đã khảo sát trước đây.
 • Đo vẽ địa chất công trình.
 • Nghiên cứu địa hình, địa vật lý.
 • Khoan thăm dò lấy mẫu đất, đá, mẫu nước làm thí nghiệm trong phòng.
 • Tiến hành thí nghiệm hiện trường để xác định các tính chất cơ lý của đất đá.
 • Chỉnh lý tài liệu, số liệu, lập báo cáo tổng kết về địa chất công trình.

Yêu cầu kỹ thuật trong công tác khảo sát

Yêu cầu kỹ thuật cho công tác khảo sát phải nêu được các nội dung chính sau đây:

 • Xác định mục đích khảo sát phục vụ cho các giai đoạn thiết kế: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công.
 • Nêu đặc điểm kết cấu và những thông số chính của công trình sẽ xây dựng, các loại tải trọng và tác động lên nền móng.
 • Dự kiến loại móng, cao độ san nền, độ biến dạng cho phép đối với công trình.
 • Những yêu cầu đặc biệt đối với công tác khảo sát, mức độ chính xác yêu cầu.
 • Các bản vẽ, sơ đồ cần thiết.
 • Thời hạn giao nộp báo cáo, thời gian, thời điểm khảo sát.