Mặt trái của nền kinh tế thị trường không phải ai cũng biết

0
981

Thị trường là một khái niệm hàm ý rộng, có thể hiểu là một quá trình hoặc một nơi, mà trong đó, có người mua và người bán tác động qua lại để xác định giá cả và sản lượng hàng hóa.

Ưu nhược điểm của cơ chế thị trường

Sự vận hành của cơ chế thị trường

Yếu tố giá cả:
Thông qua sự vận động của giá cả trên thị trường mà các doanh nghiệp tham gia tự định hướng cho mình trong việc giải quyết ba câu hỏi: Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Và sản xuất như thế nào?

Người tiêu dùng từ đó đưa ra quyết định lựa chọn.

Lợi nhuận:
Là động lực trực tiếp của các doanh nghiệp. Vì lợi nhuận, các doanh nghiệp sẵn sàng sản xuất và cung cấp  bất kì loại sản phẩm nào mà thị trường có nhu cầu. Cũng vì lợi nhuận mà họ thường xuyên phải lao vào cạnh tranh để đổi mới kĩ thuật, hiện đại hóa sản xuất, quản lý.

Ưu nhược điểm của cơ chế thị trường

Một nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường sẽ đạt được những thành tựu to lớn về tăng trưởng, phát triển, về thỏa mãn nhu cầu, về tính cơ động và linh hoạt của nền kinh tế. Những thành tựu này khó có thể đạt được ở trong một mô hình kinh tế khác.

Tuy nhiên, cơ chế thị trường cũng có những khuyết tật:

  • Thường gắn liền với điều tất yếu: khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát, phân hóa giàu nghèo.
  • Từ lấy cạnh tranh làm động lực, lại có xu hướng chuyển hóa thành độc quyền.
  • Sử dụng tài nguyên một cách bừa bãi, tàn phá môi trường, môi sinh và phá hoại sự cân bằng sinh thái.