Doanh nghiệp tư nhân và công ty khác nhau như thế nào

0
549

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. (Khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

Doanh nghiệp được chia thành 2 loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân và công ty.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem doanh nghiệp tư nhân và công ty khác nhau như thế nào.

Doanh nghiệp tư nhân và công ty khác nhau như thế nàoĐặc điểm chung của doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế thành lập có mục đích kinh doanh,
  • Có đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư,
  • Có tên riêng, con dấu riêng, sử dụng lao động làm thuê với quy mô lớn.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng giảm vốn điều lệ, có quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp. Nhưng không được phát hành chứng khoán.

Cần lưu ý, chủ doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân, người đại diện theo pháp luật, quyết định toàn bộ hoạt động của doanh nghiêp. Doanh nghiệp tư nhân không là pháp nhân, và mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Công ty

Khác với loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty có sự liên kết góp vốn của từ hai thành viên trở lên (trừ công ty TNHH một thành viên), hoạt động có điều lệ và có tư cách pháp nhân.

Một cổ đông có thể tham gia nhiều công ty.