Các yếu tố cấu thành luật thuế

0
458

Các yếu tố cấu thành luật thuế chúng ta sẽ bàn đến: tên gọi, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất, miễn giảm thuế.

Các yếu tố cấu thành luật thuế

Tên gọi:

Là yếu tố không thể thiếu của bất kỳ loại thuế nào. Tên gọi nên ngắn gọn và nêu lên được đối tượng, phạm vi của thuế.

Đối tượng nộp thuế (người nộp thuế):

Đối tượng nộp thuế là tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm phải nộp thuế theo luật định. Tùy vào tính chất trực thu, gián thu hoặc do tổ chức thu thuế; đối tượng nộp thuế có thể là hoặc không là đối tượng chịu thuế.

Căn cứ tính thuế (đối tượng tính thuế):

Đây là yếu tố được sử dụng nhằm tính toán số thuế phải nộp. Mỗi loại thuế có căn cứ tính thuế riêng biệt.

Thuế suất:

Thuế suất là mức thu thuế, được quy định bằng nhiều hình thức:

Thuế suất tuyệt đối:
Quy định bằng con số tuyệt đối như: thuế Môn bài, thuế Sử dụng đất nông nghiệp, thuế Nhập khẩu đối với ô tô đã qua sử dụng.

Thuế suất tỷ lệ:
Quy định bằng tỷ lệ %, tỷ lệ này cố định, không phụ thuộc vào sự thay đổi của căn cứ tính thuế. Thuộc thuế suất tỷ lệ cố định có các loại thuế như: thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất nhập khẩu, thuế Tài nguyên, thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Thuế suất tỷ lệ lũy tiến:
Quy định bằng tỷ lệ %, tỷ lệ này tăng dần theo sự gia tăng của căn cứ tính thuế. Thuế suất lũy tiến gồm: lũy tiến toàn phần và từng phần. Mổi hình thức có những ưu nhược điểm riêng. Tuy nhiên áp dụng phổ biến là lũy tiến từng phần, do sự đơn giản trong tính thuế, dù biểu thuế thường gây ngộ nhận về thuế suất.

Miễn giảm thuế:

Chế độ miễn giảm đặt ra nhằm mục đích: khuyến khích hoặc hỗ trợ hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn góp phần thực hiện chính sách xã hội đối với một số đối tượng.