Thuế xuất nhập khẩu là gì

0
661
thue-xuat-nhap-khau-la-gi

Thuế xuất nhập khẩu là gì

Thuế xuất nhập khẩu (thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu) là loại thuế thu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, trong quan hệ thương mại quốc tế; nói cách khác là hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch.

Đặc điểm của thuế xuất nhập khẩu

 • Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu: qua tác động đến giá của hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và hoạt động của nhà kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Thuế xuất nhập khẩu liên quan mật thiết với hoạt động ngoại thương: được Nhà nước sử dụng nhằm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Thuế xuất nhập khẩu chỉ thu một lần, áp dụng cho hàng hóa mậu dịch và phi mậu dịch.

Vai trò của thuế xuất nhập khẩu

 • Góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước
  Là vai trò của thuế xuất nhập khẩu. Tuy nhiên mục tiêu nó chịu sự ảnh hưởng lớn của chính sách kinh tế đối ngoại mà Nhà nước hoạch định.
 • Góp phần bảo hộ kinh tế trong nước
  Bảo hộ là nhu cầu tất yếu nếu xét đến lợi ích của quốc gia, tuy nhiên cần linh hoạt để phù hợp với trình độ phát triển của đất nước trong từng thời kỳ. Nói cách khác, có thể nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ mục tiêu bảo hộ, tùy vào trình độ phát triển kinh tế xã hội.
  Ngoài ra cần lưu ý đến chính sách hội nhập của Nhà nước, nhằm sử dụng các công cụ bảo hộ khác thay thế cho sự cắt giảm của thuế xuất nhập khẩu.

Các trường hợp không chịu thuế xuất nhập khẩu

 • Hàng vận chuyển quá cảnh (kể cả trường hợp mượn đường qua biên giới), hàng chuyển khẩu.
 • Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.
 • Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan (chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan); đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
 • Phần dầu khí thuộc thuế Tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.