Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

0
939
thue-tieu-thu-dac-biet

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ “đặc biệt”. Thường là các hàng hóa, dịch vụ có tính chất: xa xỉ, cao cấp, đắt tiền, không tốt đối với sức khỏe, môi trường, nhìn chung gây lãng phí xã hội.

Như vậy, trên góc độ lợi ích xã hội, các hàng hóa và dịch vụ chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ không khuyến khích tiêu dùng. Do đó áp dụng một loại thuế riêng, ngoài thuế giá trị gia tăng.

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt

  • So với thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt có phạm vi thu thuế hẹp hơn. Sự khác biệt này bắt nguồn từ mục tiêu của từng loại thuế.
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt thường có thuế suất cao. Qua đó tác động mạnh đến giá cả hàng hóa dịch vụ chịu thuế, thực hiện điều tiết thu nhập người tiêu dùng và hướng dẫn hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ.
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu ở khâu sản xuất, nhập khẩu hay khẩu kinh doanh dịch vụ.

Các trường hợp không chịu thuế đối với hàng hóa sản xuất trong nước, xuất khẩu:

  • Trực tiếp xuất khẩu.
  • Trực tiếp gia công hàng xuất khẩu.
  • Bán hoặc ủy thác cho công ty xuất nhập khẩu để xuất khẩu.
  • Bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài.