Thuế giá trị gia tăng là gì?

0
491

Bài viết thuế giá trị gia tăng gồm:

thue-gia-tri-gia-tang

Thuế giá trị gia tăng là gì

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, dựa trên căn bản giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ qua các khâu luân chuyển, từ khâu sản xuất đầu tiên đến khâu tiêu dùng cuối cùng.

Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng

  • Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng thống nhất cho cùng một loại hàng hóa, dịch vụ. Với thuế suất không cao và phạm vi chi phối rộng nên vẫn đảm bảo được nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.
  • Thuế giá trị gia tăng chỉ thu vào hoạt động tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia. Do đó có tác động khuyến khích xuất khẩu rõ rệt khi áp dụng thuế suất 0%.
  • Thuế giá trị gia tăng mang tính lũy thoái so với thu nhập của người chịu thuế.

Vai trò của thuế giá trị gia tăng

  • Tạo nguồn thu cho giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng có phạm vi chi phối rộng và dễ dàng được chấp nhận từ phía người nộp thuế lẫn người chịu thuế.
  • Khuyến khích kinh doanh: Thuế giá trị gia tăng hạn chế được sự trùng lắp và khuyến khích xuất khẩu, cũng như đầu tư.
  • Góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, trong bối cảnh hội nhập: Thuế giá trị gia tăng áp dụng cho cả hàng hóa nhập khẩu bên cạnh sự ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu.

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Mọi tổ chức và cá nhân, không phân biệt thành phần kinh tế và hình thức kinh doanh, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế ở Việt Nam, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế, đều phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế

Có thể khái quát như sau: hàng hóa dịch vụ tạo ra từ trong nước hoặc nhập khẩu, phục vụ cho tiêu dùng trong nước đều chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các trường hợp không chịu thuế theo luật định.