Bạn biết gì về ngân hàng thương mại?

0
519
ngan-hang-thuong-mai

Ngân hàng thương mại đem đến nhiều sản phẩm và dịch vụ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày như: mở tài khoản, thẻ, chuyển và nhận tiền, cho vay, thanh toán điện tử… Bạn sẽ biết:

Ngân hàng thương mại là gì

Ngân hàng thương mại là tổ chức được thành lập để hoạt động kinh doanh tiền tệ, với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi dưới nhiều hình thức khác nhau từ các tổ chức khác và cá nhân trong nền kinh tế, và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng cho các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế.

Đặc điểm họat động kinh doanh của ngân hàng thương mại

 • Lĩnh vực kinh doanh đặc biệt.
 • Mạng lưới rộng lớn.
 • Phụ thuộc rất lớn vào lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng.
 • Mức độ rủi ro cao.
 • Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại chịu ảnh hưởng dây chuyền với nhau.

Bản chất của ngân hàng thương mại

 • Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp.
 • Hoạt động của ngân hàng là hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận.

Chức năng của ngân hàng thương mại

Bạn biết gì về ngân hàng thương mại?

 1. Chức năng trung gian tín dụng
  Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các chủ thể này để điều chuyển cho các chủ thể khác có nhu cầu.
 2. Chức năng trung gian thanh toán
  Khi thực hiện chức năng trung gian thanh toán, ngân hàng thương mại là một đơn vị trung gian đứng ra tổ chức thực hiện thanh toán thay cho khách hàng.
 3. Chức năng tạo bút tệ.