Đông khô là gì? Ba giai đoạn của quá trình đông khô?

0
747

Đông khô là phương pháp phổ biến áp dụng để sản xuất thuốc tiêm, thuốc nhãn khoa, thuốc xông hít, viên nén rã nhanh.

Đông khô là gì

Đông khô là gì

Đông khô là kỹ thuật làm khô do sự thăng hoa nước đá của các dung dịch, hỗn dịch, mô động vật hay thực vật… ở điều kiện nhiệt độ thấp, áp suất giảm.

Mục đích đông khô

  • Tăng độ ổn định của dược chất.
  • Tăng tốc độ hòa tan của dược chất hoặc chế phẩm.
  • Phân chia liều nhỏ chính xác.
  • Điều chế bột thuốc vô khuẩn.
  • Điều chế thuốc tiêm không có chất bảo quản.

Phương pháp đông khô áp dụng để sản xuất thuốc tiêm, thuốc nhãn khoa, thuốc xông hít, viên nén rã nhanh…

Quá trình đông khô

Quá trình đông khô qua 3 giai đoạn: đông lạnh, làm khô sơ cấp và làm khô thứ cấp.

Giai đoạn đông lạnh:
Là giai đoạn đầu tiên của quá trình đông khô. Ở giai đoạn này phần lớn nước được tách ra khỏi dược chất và tá dược, hệ tách thành nhiều pha.

Quá trình đông lạnh phải làm nhanh, sản phẩm phải được đông cứng tức thì, nếu đông lạnh nhanh, có thể sử dụng tuyết carbonic (-800C) hoặc nito lỏng (-1960C).

Giai đoạn làm khô:

  • Giai đoạn làm khô sơ cấp: nhiệt độ được duy trì dưới nhiệt độ phá vỡ cấu trúc của sản phẩm cần làm khô. Nói chung, nhiệt độ trong giai đoạn này không nên vược quá -150C, áp suất buồng duy trì từ 0,05 mmHg đến 0,2 mmHg.
  • Giai đoạn làm khô thứ cấp: nhằm loại bỏ lượng nước không đông lạnh, hấp phụ trong khuôn bằng cách khử hấp phụ, làm giảm ẩm còn lại tới mức thấp nhất có thể, thường khoảng 2-5%, để đảm bảo độ ổn định của chế phẩm trong quá trình bảo quản.