Độ hòa tan là gì

0
1558

Các khái niệm về: hòa tan, chất tan, dung môi, độ hòa tan, các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan và quá trình hòa tan.

Độ hòa tan

Độ hòa tan là gì

Hòa tan là phân tán một chất hay nhiều chất vào trong một môi trường phân tán lỏng để được một hệ đồng nhất gọi là dung dịch.

Chất bị phân tán gọi là chất tan. Môi trường phân tán gọi là dung môi.

Chất tan được chiếm tỷ lệ nhỏ hơn dung môi, có thể là chất rắn (đường, muối) hoặc chất lỏng (cồn, tinh dầu), đôi khi có thể là chất khí (CO2, NO2).

Độ hòa tan: Độ hòa tan của một chất là lượng tối đa của chất đó tan được trong một đơn vị thể tích dung môi ở một nhiệt độ nhất định.

Một dung dịch như thế gọi là dung dịch bão hòa.

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan và quá trình hòa tan:

  • Các đặc tính lý hóa của chất tan và dung môi:
    Những chất có nhiều nhóm thân nước hòa tan nhiều trong dung môi phân cực. Những chất kỵ nước hòa tan trong những dung môi không phân cực.
  • Nhiệt độ:
    Trong đa số trường hợp nhiệt độ không những làm tăng tốc độ hòa tan mà còn làm tăng độ tan của dược chất trong dung môi (ví dụ: AgNO3 có nồng độ bão hòa trong nước ở 30oC là 74% nhưng ở 100oC là 90%. Tuy nhiên không thể làm tăng độ hòa tan bằng cách tăng nhiệt độ khi hợp chất tan là các chất dễ bay hơi hay không bền ở nhiệt.
  • Áp suất bề mặt của dung môi cũng ảnh hưởng đến quá trình hòa tan.
  • Sự có mặt của chất trung gian hòa tan làm cho sự hòa tan thuận lợi bằng những cơ chế khác nhau.
    Ví dụ: Natri salicylat và Natri benzoat giúp cafein hòa tan dễ dàng trong nước. Iod khó tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung dich Kaliiodid.

Ngoài ra còn có các yếu tố khác như: khuấy trộn, siêu âm làm tăng độ hòa tan, pH làm tăng độ hòa tan…